Garantiebepalingen


 1. Wij geven overeenkomstig de erkende regels van techniek een garantie op de garagedeur (maximale afmeting van de garagedeur 5000 mm x 3000 mm) tegen gebreken in het materiaal en / of fabricagefouten.

 2. 5 Jaar volledige fabrieksgarantie, te rekenen vanaf de datum van aflevering resp. factuurdatum.

 3. Wij verplichten ons om onderdelen waarvan de bruikbaarheid binnen de garantietermijn aanzienlijk verminderd is, gratis nieuw te leveren. Dit naar onze keuze en met dien verstande dat op artikelen, die niet door ES garagedeuren zijn geplaatst, geen verdere garanties worden  geaccepteerd dan door de leverancier worden gegeven.

 4. De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door reparaties of vernieuwen van defecte onderdelen.

 5. De tolerantie van het buigen van de panelen mag niet meer zijn dan 2 mm per breedtemeter.

 6. Apparatuur of onderdelen, die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch eigendom van ES garagedeuren.

 7. De garantie omvat niet het vervangen van zekeringen, eindschakelaars en sleepcontacten.

 8. De garantieverplichtingen van ES garagedeuren geeft de koper generlei recht op schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

 9. ES garagedeuren behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen door te voeren in haar producten.

 10. Bij de niet standaard kleuren worden de panelen voorzien van een kwalitatief hoogwaardige 2 componenten polyurethane lak met satijnglans uiterlijk.

 11. Geringe kleurafwijkingen kunnen voorkomen aangezien bestelde kleuren op nummer worden gedraaid of op basis van een bestaande kleurstaal worden nagemaakt.

 12. Op plaatsen waar sluitrubbers tegen de deuren lopen kunnen na verloop van tijd slijtageplekken ontstaan oor de schurende werking van vuil en zand, dat zich op de deur afzet.

 13. De laklaag is niet bestand tegen inwerking van sterke chemicaliën en / of bewerking met een scherp voorwerp.

 14. Kleurverlies kan optreden aangezien kleuren verweren onder invloed van meer of minder UV-belasting (zonlicht). Rode garagedeuren zijn hiervoor extra gevoelig.

 15. Een afgelakte deur kan na meerdere jaren buitenbelasting teruglopen in de glans.

 16. Vanwege zonnewarmte kunnen er bij donkere kleuren scheuren in de PU-vulling ontstaan waardoor er een verhoogde kans op doorbuigen van de panelen ontstaat.

De garantie vervalt indien:

 1. Gebreken, die ontstaan zijn als gevolg van normale slijtage, gebrekkige inbouw- en montagewerkzaamheden, foutieve ingebruikname, foutief of slordig gebruik, onvakkundig gebruik, invloeden van buitenaf, wanneer originele onderdelen zijn gewijzigd of door vreemde onderdelen zijn vervangen.

 2. Gebreken die zonder onze voorafgaande toestemming door eindgebruiker of door wijzigingen / reparatie van derden worden veroorzaakt.

 3. Kleurechtheid bij kunststof-coatings.

 4. Geleverde onderdelen die door de aard van hun materiaal of het gebruik ervan onderhevig zijn aan een verhoogd normale slijtage, bijvoorbeeld afdichtingen.
Top
ES-Garagedeuren

ES-Garagedeuren